Разговори

Използваме различни похвати и формати, за да започваме диалога по важни за града теми. Създаваме архив от дискусии, които анализират актуални проблеми и възможни решения. Целим да разширяваме аудиторията, която се вълнува от градовете и да включваме нови хора и публики в споделянето на идеи.

2020 поднесе най-сериозното сътресение в живота на нашите поколения. Глобалната пандемия ни принуди да променим почти всеки аспект от живота ни, а все още нямаме ясна представа какви ще са дългосрочните последици от кризата.

Приемаме това предизвикателство като възможност да преосмислим най-важните градски проблеми, на които безспорно повлия и пандемията – публичните пространства, градското планиране, сградите, мобилността в градовете, образованието, културата и начина ни на работа. 

По всяка от тези теми каним един европейски и един български експерт да дискутират как кризата променя градовете и какви са поуките, но и възможностите, които се отварят.

Разговорите “Новото нормално” се осъществяват с частичната подкрепа на Програма “Критика” на Национален фонд култура.