Разговори

Използваме различни похвати и формати, за да започваме диалога по важни за града теми. Създаваме архив от дискусии, които анализират актуални проблеми и възможни решения. Целим да разширяваме аудиторията, която се вълнува от градовете и да включваме нови хора и публики в споделянето на идеи.

 • Design Factory 01: Градско осветление и обзавеждане
  DESIGN FACTOR{Y} е нова платформа за дискусия и обмяна на опит в сферата на архитектурата и дизайна.
 • Устойчивост
  Като катализатор за преосмисляне на начина, по който живеем, COVID-19 направи темата за устойчивостта по-важна от всякога, особено в контекста на паралелната климатична криза.
 • Образование
  От пълни аудитории до пълни ZOOM стаи почти за една нощ — така внезапен беше преходът за образованието в условията на COVID-19.
 • Работни пространства
  През пролетта на 2020 пандемията от COVID-19 затвори офисите и пренесе работното пространство вкъщи. Година по-късно този процес изглежда необратим, а промяната засяга не само работната култура, но и облика на градовете ни в бъдещето.
 • Мобилност
  Музеите сякаш винаги са отговаряли на предпазните мерки на пандемията — те са чисти и просторни, вътре не докосваме нищо и никого, не говорим високо. Това обаче не ги спаси от кризата и нуждата от промяна.
 • Музеи
  Музеите сякаш винаги са отговаряли на предпазните мерки на пандемията — те са чисти и просторни, вътре не докосваме нищо и никого, не говорим високо. Това обаче не ги спаси от кризата и нуждата от промяна.
 • Градове
  Градското планиране работи с перспектива 30 години напред. Като никой вирус досега обаче COVID-19 спря внезапно живота на градовете и постави голям въпрос пред тяхното планиране — как да стане по-гъвкаво, за да реагира на ситуацията днес?
 • Публични пространства
  Споделените открити пространства в градовете ни са създадени, за да привличат и събират хората, но по време на пандемията те останаха пусти и се превърнаха дори в опасност.
 • Събития
  Масовите културни събития понесоха най-тежкия удар на 2020. Фестивалите трябваше някак да пренесат споделено преживяване на живо в дигиталния свят – някои опитаха и намериха в кризата възможност, за други преходът беше невъзможен.