Образование

От пълни аудитории до пълни ZOOM стаи почти за една нощ — така внезапен беше преходът за образованието в условията на COVID-19. 

Университетите с добра база и технически подготвени преподаватели преминаха лесно към онлайн обучение, но неговите дефицити повдигнаха важни въпроси. Може ли образованието да бъде пълноценно без жив контакт с преподаващия, без практическа работа на място и без активна обмяна на знание между студентите?

Година по-късно много млади хора са склонни да прекъснат образованието си, защото и по-гъвкавият хибриден модел не даде решение на ситуацията. Колапсът на старата система обаче е донякъде освобождаващ — дава поле за търсене на нови начини за преподаване и общуване, които да отговарят на отдавна променилия се свят. 

Затова и кога ще се върнат предишните им методи на работа не е въпрос, който занимава петимата преподаватели от София, Амстердам, Цюрих и Тирана в следващия разговор. Темата пред тях е как да догонят новата реалност и как да привлекат към класовете си хора, израснали в свят, който е само донякъде физически.

Участник

Михиел ван Йерсел и Шарлот Шаебен

Представители на катедрата по Архитектура и градска трансформация в университета ETH Цюрих, наречена Newrope. Тя работи за преоткриване на Европа като споделено пространство с обща история и бъдеще чрез изследване на градски практики и диалог между дисциплините. Михиел е програмен директор на катедрата, куратор, критик, урбанист и съосновател на културния колектив Non-Fiction и изследователската платформа Failed Architecture. Шарлот е студиен ръководител на Newrope, завършила Архитектура в ETH Zürich и UPC в Барселона.

Участник

Саймир Кристо

Практикуващ архитект, лектор и заместник декан на факултета по Архитектура и дизайн в университета POLIS в Тирана. Куратор е на две от най-важните събития в сферата в Албания — тиранските Архитектурна и Дизайн седмица съответно през 2014 и 2015. Саймир изследва градската морфология и процесите по трансформация на публичните пространства, член е на A10 New European Architecture Cooperative и работи за диалог и колаборация между образование, културни институции, артисти и общности.

Участник

Николай Давидков

Подавател в катедра История и теория на архитектурата в УАСГ и създател на Студио „ПроЖектиранe“ — лаборатория за образователни експерименти в рамките на архитектурния факултет. Гл.ас. д-р Давидков търси баланса между теория и практика в обучението на студентите с така наречените живи проекти, при които те работят над реални проблеми в града. Ангажира се и с образованието на най-малките по темата и е съосновател на програмата за 5-14-годишни Детска архитектурна работилница.

Модератор

Анета Василева

Архитект, архитектурен историк, критик и преподавател в УАСГ. Има докторска степен по История и теория на архитектурата с фокус върху втората половина на ХХ век и участва в европейския проект ATRIUM, който изследва архитектурата на тоталитарните режими. Анета е съосновател на архитектурната група WhAT Association, където от 2010 се занимава с архитектурна критика, публицистика, организиране и журиране на архитектурни конкурси. Член е и на мрежата A10 New European Architecture Cooperative.

By George Yanakiev

A multidisciplinary professional and a man of the world.