Действия

Работим по различни консултантски проекти, свързани с градско планиране. Предлагаме интердисциплинарни подходи, стъпвайки на академичния изследвания и анализи и практически опит в планиране, проектиране и активна комуникация на градските процеси. 

Работещ град

Проектът „Работещ град“ се фокусира върху една от големите индустриални зони в страната — Тракия Икономическа Зона (ТИЗ).