Действия

Working City

Работим по различни консултантски проекти, свързани с градско планиране. Предлагаме интердисциплинарни подходи, стъпвайки на академичния изследвания и анализи и практически опит в планиране, проектиране и активна комуникация на градските процеси. 

  • Наследство с бъдеще
    Проектът представя концепция за развитие на комплекса „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата — Орешак“.
  • Работещ град
    Проектът „Работещ град“ се фокусира върху една от големите индустриални зони в страната — Тракия икономическа зона (ТИЗ).