Наследство с бъдеще

Проектът представя концепция за развитие на комплекса „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата — Орешак“.

Oreshaka

Проектът „Наследство с бъдеще“ поставя основата на концепция за развитие на „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата — Орешак“. По инициатива на Община Троян и управата на изложението, екипът на ГРАДОСКОП покани студенти от архитектурния факултет на Университета за архитектура, строителство и геодезия в София да проведат своята лятна учебна практика с научни ръководители д-р арх. Анета Василева и д-р арх. Емилия Кълева в комплекса, за да проучат и анализират потенциала и проблемите му, да участват в дискусия за потенциала му с местната общност и да изготвят концепция за бъдещото развитие на неизползваните му пространствa. 

Oreshaka

В рамките на една седмица, студентите събраха архивна и актуална документация и информация за състоянието на двете сгради, проведоха разговори с автора на архитектурата и управата на комплекса и участваха в публична дискусия върху идеите и предложенията си с представители на местната общност. Анализът и предложенията на креативния екип бяха организирани в два етапа и четири теми:

 • идеи за подобряване на средата; 
 • идеи за развитие и използване на сградите;
 • предложения за налагане на бранд на Изложението на основата на историческата му идентичност; 
 • посоки за работа с хората за привличане на повече майстори и публики в изложението. 

Екипът разви и представи цялостно функционално разпределение и организация на пространствата. За първи етап това включва:

 • Въвеждане на система от визуални маркери на входовете;
 • Развиване на визуалните връзки в комплекса;
 • Създаване на демонстрационна ракиджийница в палата 4 с гледка към Троянския манастир;
 • Идея за реконструиране на Палата 6 по подобие на останалите едноетажни палати;
 • Оформяне на покрито отворено пространство и сцена за фестивали чрез премахване на стените и запазване на оригиналната покривна конструкция на Палата 5;
 • Временна рефункционализация на Палата 3 в брандиран бар за кафе и разхладителни напитки, които да се консумират под приятната лозница пред палатата. 

Следващият етап от обновяването на изложението включва:

 • Ландшафтно развитие и на периферните зони на комплекса;
 • Развитие на палата 9 в многофункционален център с място за детска работилница, кафе, книжарница и нов вход с връзка с вътрешността на комплекса;
 • Налагане на визуалната идентичност на Изложението като регионален бранд.
Oreshaka

Разбработената концепция беше представена за публична дискусия с местната общност. В модерираното от ГРАДОСКОП обсъждане взеха участие хора от Орешака и Троян, керамици, майстори на дърворезба и иконопис, занаятчии и производители на типичните за района продукти и други културни институции в района като Природонаучния музей и читалището в Орешак. Те очертаха и няколко основни посоки за развитие на предложените идеи в посока пространствена организация, надграждане на съдържанието и програмата на изложението и работа с институциите. Потвърдена бе нуждата от по-ясно обособен и видим вход и беше предложена идея за пешеходна връзка с манастира през сливовите градини. По отношение на събитията и съдържанието в Изложението, се обсъдиха възможности за по-активно участие на занаятчиите, повече събития с гостуващи занаяти и традиции от други държави и повече етнография и занаяти от района, които да бъдат представени по нов начин, в унисон с новата визия и цели на НИХЗИ. Обсъдени бяха и възможностите да се постигне държавен статут на национално изложение, което би допринесло с повече възможности за финансиране и по-добра работа с други държавни и европейски институции.

Oreshaka

„Благодарни сме за креативните идеи и задълбочената работа на младия екип, който работи изцяло безвъзмездно през последната седмица за развитие на потенциала, който имаме тук в Изложението в Орешак.“, каза Донка Михайлова, кмет на Община Троян. „Ще ползваме резултатите от тази работилницата за подготовката на конкретен план за действие, който ще включва краткосрочни и дългосрочни действия. Ще пристъпим към по-задълбочено експертно обсъждане на предложената концепция, развитие на бизнес-план, подготовка на процеса за проектиране и адресиране на различни финансови източници, с които можем да реализираме концепцията.“

„Предстоящата 50-годишнина на Изложението, която отбелязваме тази година е стимул и мотивация да работим за реализация на тези смислени идеи, които съвпадат с нашата визия за развитие на НИХЗИ.“, добави Иванка Джабраилова, управител на „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата — Орешак“. „В плана ни за отбелязване на годишнината ще влязат стратегически предложения като това за по-успешното брандиране на Изложението, по което можем да започнем работа веднага.“

Участници

Анета Василева, Емилия Кълева, Виктория Димитрова, Ива Хасъмска, Никола Янев, Йоана Каломенска, Магдалена Андонова, Теодора Маданска, Райя Маринова, Йордан Йорданов. Проектът е част от научния проект към „Център за научни изследвания и проектиране“ — ЦНИП УАСГ.

Партньори

Община Троян, „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата“ — Орешак, ЦНИП-УАСГ, катедра „История и теория на архитектурата“ — УАСГ, ГРАДОСКОП.

By George Yanakiev

A multidisciplinary professional and a man of the world.