Публични пространства

Споделените открити пространства в градовете ни са създадени, за да привличат и събират хората, но по време на пандемията те останаха пусти и се превърнаха дори в опасност. 

Ще се променят ли завинаги улиците, площадите, местата ни за отдих и обичайният начин, по който ги използваме? Може ли здравето на хората да бъде отново главен фактор в планирането на градовете, както са смятали хуманитаристите още преди векове?

Като нарушават все повече диви хабитати, човешките градове застрашават самите себе си от пандемии като тази през 2020. Какво означава това за модела, по който да се развиват те занапред: компактният град ли е бъдещето, или полицентричният? Или пък 15-минутният, за който се говореше в Париж?

Четирима архитекти се срещат по темата в разговор, който разкрива, че градовете не са толкова нов проблем, колкото си мислим. Както и че в добрата архитектура най-важният материал е етиката.

Участник

Масимилиано Фуксас

Един от най-влиятелните италиански архитекти с 40 години практика, студио с централи на три континента, над 600 проекта навсякъде по света и един предстоящ в София – реновирането на площад “Св. Неделя”, който планира да свърже пешеходните и зелените пространства в центъра на града ни. Архитектурният му език е разнообразен, но винаги дързък. Фуксас търси устойчивост в строителството, следи развитието на градските покрайнини и вярва, че архитектурата трябва да подобрява живота на хората.

Участник

Здравко Здравков

Главен архитект на Столична община от 2016, когато въвежда нов тип управление на градското планиране и преструктурира Направление “Архитектура и градоустройство”, за да повиши ефективността му. Показва грижа към публичните пространства, като стартира проекта “София – град за хората” в партньорство с датския урбанист Ян Геел. По предложение на арх. Здравков е разработена Визия за София и е организиран конкурса за реновация на площад “Св. Неделя”, спечелен от студиото на Масимилиано Фуксас.

Участник

Павел Янчев

Архитект и урбанист, който работи и живее в Брюксел, но остава силно ангажиран с градското развитие на София чрез различни проекти. Освен архитектурна диплома от УАСГ, има и степен Master of Human Settlements от изследователския университет KU Lеuven в Белгия. Павел се интересува от градската среда в развиващите се страни, автор е на много статии за градоустройство, включително в българското издание на списание Abitare, и е част от екипа на проекта “София – град за хората”.

Модератор

Анета Василева

Архитект, архитектурен историк, критик и преподавател в УАСГ. Има докторска степен по История и теория на архитектурата с фокус върху втората половина на ХХ век и участва в европейския проект ATRIUM, който изследва архитектурата на тоталитарните режими. Анета е съосновател на архитектурната група WhAT Association, където от 2010 се занимава с архитектурна критика, публицистика, организиране и журиране на архитектурни конкурси. Член е и на мрежата A10 New European Architecture Cooperative.

By George Yanakiev

A multidisciplinary professional and a man of the world.