Публични пространства

Споделените открити пространства в градовете ни са създадени, за да привличат и събират хората, но по време на пандемията те останаха пусти и се превърнаха дори в опасност.