Работещ град

Проектът „Работещ град“ се фокусира върху една от големите индустриални зони в страната — Тракия икономическа зона (ТИЗ), и разглежда ефекта на модерната индустрия върху градската среда чрез взаимовръзките между производство, социално развитие, екология и технология. Инициативата за него идва като резултат от изследователска работа на Landscape and Urban Studies Institute ETH Zürich и Newrope.  

Демографските, икономически и социални промени на пловдивския регион, в комбинация с динамичните глобални тенденции в производството, са предпоставка ТИЗ да бъде преосмислена от технологична и социална гледна точка и да потърси  следващата стъпка в процеса на своята трансформация. 

„Работещ град“ цели да отговори на основните въпроси:

Как една индустриална зона може да се развие устойчиво с възможност за адаптиране към бъдещето? 

Как трябва да се случи трансформацията на ТИЗ в екологичен индустриален парк и какво означава зелена индустрия? 

Как трябва да се случи трансформацията на ТИЗ в екологичен индустриален парк и какво означава зелена индустрия? 

В рамките на проекта се организират работилници и се тестват пилотни проекти и интервенции в индустриален парк Куклен. Те включват гледните точки на различни участници — работници, администрация, международни компании и социални организации. В резултат ще бъде развита колективна стратегия за трансформацията на ТИЗ. 

Партньори

Тракия икономическа зона
Одело
Мекалит
Вили Елбе