Работещ град

Проектът „Работещ град“ се фокусира върху една от големите индустриални зони в страната — Тракия икономическа зона (ТИЗ), и разглежда ефекта на съвременната индустрия върху градската среда чрез взаимовръзките между производство, социално развитие, екология и технология. 

Проектът е подкрепен от Landscape and Urban Studies Institute ETH Zürich и се изпълнява в колаборация с Катедрата по градска трансформация Newrope. Инициативата се фокусира върху индустриален парк Куклен, като на базата на задълбочени изследвания и градски намеси цели да разбере възможностите за преобразуване на глобалната индустрия в по-социално отговорна и екологично устойчива. 

Демографските, икономически и социални промени на пловдивския регион, в комбинация с динамичните глобални тенденции в производството, са предпоставка ТИЗ да бъде преосмислена от технологична и социална гледна точка и да потърси следващата стъпка в процеса на своята трансформация. 

„Работещ град“ цели да отговори на основните въпроси:

Как една индустриална зона може да се развие устойчиво с възможност за адаптиране към бъдещето? 

Как трябва да се случи трансформацията на ТИЗ в екологичен индустриален парк и какво означава зелена индустрия? 

Какви са възможностите за алтернативно планиране на фабрики като място за срещи, развитие, обмен на опит и активна градска среда?

Методологията на проекта e базирана на включващ процес, който разглежда гледните точки на различни участници в трансформацията на индустриален парк Куклен – работници, администрация, международни компании и социални организации. Процесът включва следните моменти:

  • интервюта с активни участници в индустриална зона Куклен (мениджъри на фабрики, работници, градска администрация, консултантски агенции, правителствени представители);
  • работилници с различните участници за изработване на обща визия за индустриалния парк;
  • дефиниране на приоритети за трансформация на зонатa;
  • разработване на интервенции и прототипи, които да тестват алтернативно използване и планиране на пространствата в индустриален парк Куклен в партньорство с катедрата за архитектура и градска трансформация в Технически университет Цюрих Newrope;

Задълбоченото тригодишно изследване на индустриален парк Куклен и в частност на фабриките Willi Elbe и Odelo е първото такова по рода си в глобален мащаб. Работата включва всички различни страни, които развиват и обитават зоната. Проведени са над петдесет интервюта с представители на администрацията на град Куклен, ръководството на фабриките, оператори на машини, поддържащ персонал. Проучването включва екологичните предпоставки на индустриалната зона, каквито са почвата и животните, които я обитават, с амбицията да се създаде витална картина на съвременната индустрия. С помощта на експериментални методи като интерактивни работилници, разходки из терените на зоната и пърформанси, дефинирахме основните приоритети и насоки, на базата на които да създадем конкретни намеси. Основната линия, по която идентифицирахме нужда да се работи са две – свързване с природата, подобряване на градската инфраструктура и създаване на смислени места и активности за почивка на петстотинте работника във фабриките.

Трансформативни индустриални намеси

Намесите във фабриките на Wili Elbe и Odelo се състояха в партньорство с Дизайн студиото Smooth Operator(s) на Катедра по градска трансформация Newrope. В продължение на два месеца студентите по архитектура от ETH Zürich разработиха  модели и перформативни макети, които отговарят на желанията на различни хора от индустриален парк Куклен, като взеха под внимание и нуждите на всички видове организми, които обитават местната индустриална среда. Намесите бяха реализирани от швейцарските студенти през октомври 2022 г. в Куклен под формата на интерактивно представяне на локалните участници. Намесите варират от физически трансформации като изграждане на места за почивка, през дизайн продукти от отпадъчни индустриални материали, до включване на нови активности, като колективни разходки около фабриките, създаванен на схема на климатичната инсталация и машини за ароматерапия в продукционните пространства.

Този изследователски процес, който за първи път се осъществява в съвременни фабрики, е начална стъпка за преосмисляне на глобалните продукционни пространства от изолирани пространства в активна градска среда. Намесите не са краен резултат, а метод за ангажиране на различни страни в колаборация, за да бъде създадена обща, отговорна и включваща визия за индустриални терени, сгради и екосистеми. Следващата стъпка в проекта е създаване на точно тази колективна и социално ангажирана визия за развитието на индустриална зона Куклен. 

Партньори

Община Куклен

Тракия икономическа зона

Одело

Мекалит

Вили Елбе

ETH Zürich