Образование

От пълни аудитории до пълни ZOOM стаи почти за една нощ — така внезапен беше преходът за образованието в условията на COVID-19.