Събития

Масовите културни събития понесоха най-тежкия удар на 2020. Фестивалите трябваше някак да пренесат споделено преживяване на живо в дигиталния свят – някои опитаха и намериха в кризата възможност, за други преходът беше невъзможен.