Устойчивост

Като катализатор за преосмисляне на начина, по който живеем, COVID-19 направи темата за устойчивостта по-важна от всякога, особено в контекста на паралелната климатична криза.