РЕГЕНЕРАЦИЯ

Проектът РЕГЕНЕРАЦИЯ на ГРАДОСКОП изследва потенциала за прилагане на природно-базирани решения в устойчивото планиране на индустриалните паркове, които целят да възстановят нарушеното биоразнообразиве в тези зони и да осигурят една по-здравословна и екологична среда за работа, живот и бизнес. Проектът е подкрепен от направление Manufacturing на European Institute of Innovation and Technology и се реализира в партньорство с Община Куклен, Индустриален парк Куклен, Sevic и фабрика Одело България. В рамките на инициативата се провеждат задълбочени изследвания на екосистемата в района на Индустриален парк Куклен — една от най-големите производствени зони в България, където към момента работят над 1500 души.

Дейностите по РЕГЕНЕРАЦИЯ включват серия от изследователски обиколки и анализи, в които вземат участие експерти от Община Куклен, Българско дружество за защита на птиците, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията “Никола Пушкаров, студенти и преподаватели от Университет по Архитектура строителство и геодезия (София), Université libre de Bruxelles (Брюксел), ETH Zürich (Цюрих), Chair for Architecture and Politecnico di Torino (Торино), Fundacion Ria (Сантиаго), Universidade da Coruña (Коруна), Universidade do Minho, Idea Consult (Брага) и Аграрен университет Пловдив. В наблюденията се включват и жители и работници от района на индустриалната зона. 

Дейностите по проекта включват:

  • Посещение на почти обезлюденото село Яврово, където се анализират и документират местните агрикултурни традиции, поставяйки ги в контекста на съвременните стратегии за запазване на биоразнообразието и развитието на индустриалните зони;
  • Лекции и обиколки на лозовите насаждения и експерименталната винарска изба на Аграрен университет Пловдив, по време на които участниците събират данни, свързани с регенеративните свойства на лозовите насаждения и тяхното приложение в ландшафтното планиране и пречистването и възстановяването на качествата на земята в индустриалните територии;
  • Подробен биомониторинг на почвите и местните растителни и животински видове, организиран от експерти от Българско дружество за защита на птиците и Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията “Никола Пушкаров;
  • Кратка конференция, по време на която участниците обобщават резултатите от биомониторинга и дават предложения за устойчиви практики, които могат да подобрят екологията и биоразнообразието в индустриалната зона. 

Въпреки наличието на силно и трайно замърсяване на почвите в района в следствие на дългогодишни индустриални дейности, участниците в проекта достигат до заключението, че Куклен все още разполага с богато разнообразие от инвазивна растителност и животински видове. С помощта на добре дефинирани и устойчиви стратегии за развитие на зоната, съществуващата екосистема може да играе ключова роля за възстановяването на баланса и подобряване на биоразнообразието.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ В ЛАНДШАФТНИЯ ДИЗАЙН

През декември 2023 ГРАДОСКОП организира изложба РЕГЕНЕРАЦИЯ в читалище “Никола Вапцаров”, Куклен, където за пръв път представя резултатите от проведените изследвания. Ключова част от тази изложба са четирите предложения за интервенции в планирането на индустриалния ландшафт на Куклен, които бяха разработени от участниците в проекта.

1. Регенеративно поддържане на ливадите и пасищата

Заимстван от старите земеделски традиции и обичаи, първият устойчив подход за развитие на зоната предлага зелените площи около фабриките да се поддържат по най-естествения в миналото начин — чрез паша на селскостопанските животни. В непосредствена близост до Индустриален парк Куклен се намира животновъдско стопанство, което притежава приблизително 100 овце. Пашата на тези животни може да заеме важна роля в процеса на почвена регенерация на замърсените почви.

За целта предлагаме Индустриален парк Куклен да интегрира процес, който дава временен достъп на животновъдите и техните стада до затворените зелени площи на индустриалния комплекса.

По този начин:

  •  Ще се намали енергията за поддръжка на ландшафта;
  •  Ще се подобри качеството на почвата;

 Ще се подобри биоразнообразието на зелените площи.

2.  Изграждане на “зелен мост”

Индустриалната зона граничи с Национален парк Родопи, който е дом на много диви и застрашени животински видове. За да оцелеят през студените сезони, тези животни трябва да мигрират, преминавайки през различни опасни препятствия като ул. Кукленско шосе и загражденията на фабриките.

За да се осигури безопасно преминаване, предлагаме изграждането на специализиран „зелен мост“, който да осигурява път през зоната за дивите животни. Препоръчително е също така да се бъдат премахнати съществуващите огради и да се въведе контролиран, но отворен тип достъп до индустриалния парк.

3.  Колектор за дъждовна вода:

Районът, в който се намира Куклен се характеризира със сух климат, високи температури и големи площи необработени земи, които са предпоставки за бързоразрастващи се пожари. Равните покриви на фабриките имат потенциала да бъдат превърнати в колектори за дъждовна вода, която да се събира и използва за различни нужди: напояване на почвата и растенията през сухите месеци, превенция на пожари и дори създаване на изкуствени езерни площи, които да предоставят питейна вода на дивите животни.

4.  Ландшафтен дизайн на изкуствено създадените зелени площи

Последното природно базирано решение предлага преосмисляне на изкуствено създадените декоративни зелени площи около фабриките. Местните бизнеси инвестират сериозни ресурси в поддръжка на тези площи, засаждайки декоративни растения като рози, кипарис, гардения и райграс. Това са видове, които не са подходящи за сухия климат на района и затова изискват много вода за напояване.

Вместо с нетипични за района растения, тези площи могат да бъдат залесени с видове от местната екосистема, като например лавандула, живовляк, глухарче, подбел, полска салвия, здравец. Освен че тези растения имат способността да регенерират качеството на почвите, те допринасят за естетичния вид на средата, имат приятни благоухания и привличат пчели, които от своя страна допринасят за подобряването на екоравновесието.

„Наш Вкус“: първата реална стъпка в устойчивото развитие на индустриална зона Куклен

В рамките на проекта РЕГЕНЕРАЦИЯ стартира и пилотната кетъринг услуга “Наш Вкус”, която демонстрира потенциала на индустриалната зона да се развива устойчиво и здравословно в полза на своите обитатели. 

“Наш Вкус” е първото мобилно приложение на българския пазар, което предоставя местно произведени и здравословни обедни менюта на достъпни цени за работниците на Индустриален парк Куклен. Услуга е вдъхновена от все по-широко разпространената в Европа концепция за устойчиво производство на храна — from farm to fork (от фермата до трапезата). Целта е не само да се подобри качеството на храната за работниците в една от най-големите производствени зони у нас, но и да се подпомогне развитието на местните производители в района на Пловдив.

Концепцията “Наш Вкус” осигурява проследимост на всички използвани продукти и по този начин гарантира техния произход и качество. Услугата работи с мрежа от пет местни бизнеса, които обслужват различните етапи на производство и доставки. Процесът започва с набавянето на всички необходими продукти от зеленчуковите ферми на Bio Way, хлебопекарна Prima и семейната мандра Сигмен. Събраните продукти се доставят до кухнята на кулинарен магазин САМАР в Пловдив, където професионални готвачи приготвят разнообразни обедни менюта. Логистика на поръчките от кухнята до фабриките се извършва с електрическите бусчета на SEVIC, които се произвеждат в Пловдив и се грижат ежедневните доставки да не оставят негативен отпечатък при транспорта.

Към момента приложението “Наш Вкус” е налично за използване от работниците на три от фабриките в Куклен — Willi Elbe Automotive Bulgaria, Signat и Mecalit. Чрез приложението те могат бързо и лесно да заявят неограничено количество храна по всяко време на деня и имат удобството да планират и заявят поръчките си до две седмици напред.

Повече информация за услугата “Наш Вкус”, принципите на услугата и партньорите в проекта можете да намерите на nashvkus.bg.

Този изследователски процес, който за първи път се осъществява в съвременни фабрики, е начална стъпка за преосмисляне на глобалните продукционни пространства от изолирани пространства в активна градска среда. Намесите не са краен резултат, а метод за ангажиране на различни страни в колаборация, за да бъде създадена обща, отговорна и включваща визия за индустриални терени, сгради и екосистеми. Следващата стъпка в проекта е създаване на точно тази колективна и социално ангажирана визия за развитието на индустриална зона Куклен. 

Благодарим на всички, който бяха част от проект РЕГЕНЕРАЦИЯ: Община Куклен, Odelo  Bulgaria, Sevic Systems, Българско дружество за защита на птиците, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията “Никола Пушкаров, студенти и преподаватели от Университет по Архитектура строителство и геодезия (София), Université libre de Bruxelles (Брюксел), ETH Zürich (Цюрих), Chair for Architecture and Politecnico di Torino (Торино), Fundacion Ria (Сантиаго), Universidade da Coruña (Коруна), Universidade do Minho, Idea Consult (Брага) и Аграрен университет Пловдив.