Зеленият преход на гарите

Споделена концепция за устойчиво развитие на терените в района на Сточна Гара и Гара Подуяне.

ГРАДОСКОП е основен координатор на проекта “Зеления преход на гарите”, който търси начини да обедини граждани, експерти, бизнеси и институции в дискусия за създаването на споделена концепция за устойчиво развитие на ЖП ареалите и терените в района на Сточна Гара и Гара Подуяне. Като партньори на инициативата Новия Европейски Баухаус на Европейската Комисия за България, вярваме, че пътят към устойчивото развитие и използване на градските пространства минава през споделения опит, отворения диалог и готовността да експериментираме. Работим по проекта с подкрепата на Столична община и “Аргус 01” в диалог с Министерство на транспорт, Национална компания Железопътна инфраструктура (НКЖИ) и БДЖ. 

Инициативата “Зеленият преход на гарите” идва от главния архитект на Столична община Здравко Здравков и цели да предложи план за възможното развитие и интегриране на бившите индустриални пространства в активния живот на града. 

“Дългосрочната стратегия за развитие на Столична община е София да се развива като компактен град, за да можем да подобрим придвижването и качеството на средата в града.” — обяснява арх. Здравков за идеята са проекта. “Можем да черпим опит и вдъхновение от многото столици, които успешно са интегрирали и усвоили своите бивши индустриални терени. ЖП транспортът е най-екологичният начин за придвижване и ще играе все по-голяма роля в бъдеще, но терените около него трябва да бъдат интегрирани по-добре в градската среда. Този терен от Сточна Гара до Гара Подуяне е една изключителна възможност да развием нови мултифункционални пространства в центъра на града. Това ще ни помогне да работим и за преодоляването на сегрегацията между по-бедната и по-благоустроената част на града, които в София са разделени отчетливо от ЖП линиите и канала на Владайска река.” 

Следвайки тази визия, инициативата “Зеленият преход на Гарите” има за цел да вдъхнови и обедини институциите, заинтересованите страни, бизнесите, експертите и много студенти, да работим заедно по създаването на споделена и реалистична концепция за интегрирането на бившите индустриални терени и ЖП ареали и развитието им като модерни и многофункционални градски пространства. Проектът стартира по-рано тази година като експертно предпроектно проучване, извършено от ГРАДОСКОП с урбанистите Павел Янчев и Теодора Стефанова и продължава с академична колаборация между ETH Zürich, Universita degli studi di Napoli, Politecnico di Milano и Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). В рамките на международната работилница, студенти по архитектура и урбанизъм от четирите университета разглеждат паралелно проекти, свързани с адаптивната инфраструктура, като всеки университет се фокусира върху местния си контекст.  Проектът става повод студентите от пет катедри на УАСГ в София  за първи път да проведат съвместно студио по повод 80-годишнината на университета, за да развият иновативни концепции за преизползване на терените около железопътната инфраструктура от Сточна Гара до Гара Подуяне.

Първи стъпки към „Зеления преход на Гарите“

  1. Пространствен анализ, изготвен от урбанистите Павел Янчев и Теодора Стефанова
  2. УАСГ Студио – обединение на катедрите по повод 80-годишнината на университета в съвместно студио на тема бъдещето на ЖП терените
  3. „Станция София“ – събитие в сградата на Сточна Гара за представяне на предложенията от УАСГ Студио и експертна дискусия за възможния зелен преход на гарите
  4. Доклад, обобщаващ резултатите и изводите от процеса и събитието в Сточна Гара и предложение за следващи стъпки в инициативата

ОСНОВНИ ИЗВОДИ

В началото на 2022 урбанистите Павел Янчев и Теодора Стефанова подготвят урбанистичен анализ на терените на Сточна Гара и Подуяне – Разпределителна Гара, който стига до основните изводи:

  • Дългосрочната стратегия на Столична община Визия за София залага амбицията София отново да играе ролята на кръстопът между основни европейски транспортни коридори и ЖП връзките в бъдеще ще имат ключово значение затова.
  • В София са нужни всеобхватни решения на градските проблеми чрез преизползване на бивши индустриални територии. 
  • Някои вече деактивирани железопътни терени в разглежданите ареали трябва да се премахнат, а други да се активират.
  • Терените около Гарите са добре пригодени да предоставят качествена жилищна среда.
  • Териториите могат да бъдат развивани като мултифункционални през интегриране и на съществуващата промишлена активност.
  • Централно разположеният терен със запазена река и природа в центъра на града може да стане следващия мултифункционална зона на София, събиращ в общо споделено пространство за създаване, тестване и развитие на иновативните и зелени бизнеси на бъдещето.

ТЕРЕНИТЕ

Проектът разглежда по-широкия пространствен контекст, който включва терените от Сточна Гара до Гара Подуяне и се стреми към търсене на цялостни, интегрирани решения за бъдещото развитие на тези терени.

СЪБИТИЕТО “СТАНЦИЯ СОФИЯ”  — КУЛМИНАЦИЯ НА ПРОЕКТА

Събитието в сградата на Сточна Гара на ул. “Владайска река” 2 на 20 юни 2022 ще провокира представители на всички заинтересовани страни и посетители да погледнат на терените от Сточна Гара до Гара Подуяне като пространства, изпълнени с потенциал. 

Чрез интерактивна изложба ще бъдат представени разработените концепции за развитие на терените от студентите на УАСГ. Идеите ще бъдат дискутирани с представители на институциите, студенти, преподаватели,  експерти и гости от бизнес средите. Отворената програма на събитието започва в 17:00 с презентация на проекта и примери от международни експерти, участвали в подобни проекти. Събитието ще завърши с обобщение на резултатите от процеса и представяне на възможни следващи стъпки. Изложбата на студентските проекти на тема “Зеления преход на гарите” ще може да бъде разгледана в сградата на Сточна Гара всеки ден от 21.06 до 24.06. между 13:30 и 17:00 ч.

Партньори

Координатор

ГРАДОСКОП

Възложител

Столична Община

Академични партньори

УАСГ, ETH Zürich, Universita degli studi di Napoli, Politecnico di Milano

Корпоративен партньор

Argus 01

Международни експерти

ROTOR, Denkstatt, 1010 Architecture and urbanism и 51N4E